Complexe PTSS (CPTSS) is een subtype van PTSS dat kan ontstaan na langdurige en herhaalde traumatische ervaringen, vooral als deze plaatsvinden in een relationele context, zoals misbruik of verwaarlozing door een ouder of verzorger. CPTSS gaat vaak gepaard met een breder scala aan symptomen dan traditionele PTSS, zoals problemen met emotieregulatie, interpersoonlijke problemen, problemen met het zelfbeeld, en een gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid.

CPTSS kan moeilijker te behandelen zijn dan traditionele PTSS, omdat het vaak dieper geworteld is en vaak samenhangt met langdurige relatiepatronen en overlevingsmechanismen die zich gedurende vele jaren hebben ontwikkeld. Behandelingen voor CPTSS kunnen verschillen van die voor traditionele PTSS en kunnen bijvoorbeeld meer gericht zijn op het versterken van het gevoel van eigenwaarde, het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden, en het opbouwen van gezonde relaties.

Het is belangrijk op te merken dat CPTSS nog niet officieel is opgenomen in de DSM-5 (het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen), maar het wordt erkend als een belangrijk en relevant concept binnen de psychologische gemeenschap. Mensen die denken dat ze CPTSS kunnen hebben, moeten werken met een gekwalificeerde professional om een nauwkeurige diagnose te krijgen en de meest effectieve behandeling te vinden.

De behandeling van Complexe PTSS (CPTSS) is vaak langdurig en vereist een individueel aangepaste aanpak, omdat de symptomen en gevolgen van CPTSS voor elke persoon anders kunnen zijn en kunnen voortvloeien uit unieke en complexe traumatische ervaringen.

Hieronder staan enkele veelvoorkomende behandelopties voor CPTSS:

  1. Traumagerichte therapie: Deze therapieën richten zich op het verwerken van de traumatische herinneringen die aan CPTSS ten grondslag liggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Prolonged Exposure (PE) en Cognitive Processing Therapy (CPT).
  2. Emotieregulatie therapie: Het verbeteren van de vaardigheden van de patiënt om emoties te herkennen, te uiten en te reguleren kan helpen bij het verminderen van de symptomen van CPTSS. Voorbeelden hiervan zijn Dialectical Behavior Therapy (DBT) en Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).
  3. Interpersoonlijke therapie: Deze therapieën richten zich op het verbeteren van de interpersoonlijke relaties van de patiënt en het verminderen van gevoelens van isolement en eenzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn Schema-Focused Therapy (SFT) en Transference-Focused Therapy (TFT).
  4. Medicatie: Medicijnen zoals antidepressiva kunnen helpen bij het verminderen van symptomen zoals angst en depressie, die vaak voorkomen bij CPTSS.

Het is belangrijk om te onthouden dat behandelingen voor CPTSS langdurig en uitdagend kunnen zijn, en dat het essentieel is om samen te werken met een getrainde en gekwalificeerde professional om de beste behandelingsopties te vinden voor jouw unieke situatie.