Kinderen kunnen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen als reactie op een traumatische gebeurtenis, zoals fysiek of seksueel misbruik, getuige zijn van geweld of het meemaken van een natuurramp. De symptomen van PTSS bij kinderen kunnen variëren afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsstadium, maar veel voorkomende symptomen zijn:

  • Opdringerige gedachten of herinneringen aan de traumatische gebeurtenis
  • Nachtmerries of moeite met slapen
  • Vermijden van alles wat hen herinnert aan de traumatische gebeurtenis
  • Overmatige waakzaamheid of snel schrikken
  • Prikkelbaarheid, woede of emotionele gevoelloosheid
  • Angst en depressie

Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als u vermoedt dat uw kind symptomen van PTSS ervaart. De behandeling van kinderen met PTSS omvat vaak cognitieve gedragstherapie, die hen kan helpen hun gevoelens te begrijpen en te verwerken, hun symptomen te beheersen en copingstrategieën te ontwikkelen. Daarnaast kan in bepaalde gevallen medicatie worden voorgeschreven.

Gamificatie als PTSS behandeling

Speltherapie, ook wel bekend als gamificatie, is een opkomende vorm van therapie die games en speltechnologie gebruikt om individuen te helpen hun geestelijke gezondheid en welzijn te verbeteren. Hoewel speltherapie nog een relatief nieuw veld is, zijn er aanwijzingen dat het een effectieve behandeling voor PTSS kan zijn.

Een type speltherapie dat veelbelovend is gebleken voor PTSS, is virtual reality exposure-therapie (VRET). Bij VRET worden patiënten blootgesteld aan virtual reality-omgevingen die de traumatische gebeurtenis simuleren die hun PTSS veroorzaakte. Door patiënten geleidelijk aan deze virtuele omgevingen bloot te stellen, kunnen therapeuten patiënten helpen ongevoelig te worden voor hun triggers en nieuwe copingstrategieën te leren.

Een ander type speltherapie dat nuttig kan zijn voor PTSS, zijn biofeedback-spellen. Biofeedback-games gebruiken sensoren om de fysiologische reacties van een patiënt (zoals hartslag, ademhaling en spierspanning) te volgen en gebruiken deze gegevens om games te maken die patiënten helpen hun fysieke en emotionele reacties op stress te beheersen.

Hoewel speltherapie veelbelovend is voor de behandeling van PTSS, is het belangrijk op te merken dat het nog steeds een relatief nieuw veld is en dat er meer onderzoek nodig is om de werkzaamheid ervan volledig te begrijpen. Als u of iemand die u kent worstelt met PTSS, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken bij een erkende aanbieder van geestelijke gezondheidszorg. Ze kunnen met u samenwerken om de beste behandelingsopties voor uw individuele behoeften te bepalen.

Exposure-therapie voor kinderen met PTSS

Exposure-therapie is een soort psychologische behandeling die nuttig kan zijn voor mensen die kindermishandeling hebben meegemaakt. Het doel van exposure-therapie is om het individu geleidelijk bloot te stellen aan de herinneringen, gedachten en gevoelens die verband houden met de traumatische ervaring in een veilige en gecontroleerde omgeving, om de intensiteit van de emotionele reactie te verminderen en het individu te helpen copingstrategieën te ontwikkelen.

Bij het gebruik van exposure-therapie voor overlevenden van kindermishandeling is het belangrijk dat de therapeut getraind en ervaren is in het werken met trauma-overlevenden, aangezien dit type therapie emotioneel uitdagend kan zijn voor het individu. De therapeut zal doorgaans met het individu werken om een ​​hiërarchie te ontwikkelen van de herinneringen en situaties die verband houden met de traumatische ervaring, beginnend met minder intense ervaringen en geleidelijk toewerkend naar intensere.

Naast exposure-therapie zijn er andere soorten therapie die nuttig kunnen zijn voor overlevenden van kindermishandeling, zoals cognitieve gedragstherapie, op mindfulness gebaseerde therapieën en psychodynamische therapie. Het is belangrijk voor het individu om te werken met een therapeut die ervaring heeft met het behandelen van trauma’s en die een veilige en ondersteunende omgeving kan bieden voor het individu om hun ervaringen te verwerken. Het is ook belangrijk op te merken dat de traumaervaring van elk individu uniek is en dat het type en de duur van de therapie die nodig is, zal variëren afhankelijk van de behoeften en doelen van het individu.