Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Het MBSR-programma omvat doorgaans wekelijkse groepsbijeenkomsten, dagelijkse beoefening van mindfulness-meditatieoefeningen thuis, zachte yoga of andere mindful-bewegingsoefeningen, en discussies over hoe mindfulness in het dagelijks leven kan worden toegepast. Deelnemers worden aangemoedigd om een bewustzijn van hun gedachten, gevoelens en fysieke gewaarwordingen te ontwikkelen zonder oordeel of gehechtheid, en om een groter gevoel van zelfbewustzijn en bewustzijn van het huidige moment te cultiveren.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) is een op mindfulness gebaseerde therapie ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn in 1979. Het is een gestructureerd programma van acht weken dat is ontworpen om individuen te helpen stress, angst en chronische pijn te beheersen door hen mindfulness-meditatie te leren. oefeningen en andere mindfulnesstechnieken.

Studies hebben aangetoond dat MBSR effectief kan zijn bij het verminderen van symptomen van stress, angst en depressie, evenals het verbeteren van fysieke gezondheidsresultaten zoals bloeddruk, immuunfunctie en chronische pijn. Het is gebruikt in verschillende omgevingen, waaronder ziekenhuizen, scholen en welzijnsprogramma’s op de werkplek, en wordt algemeen erkend als een waardevol hulpmiddel voor het bevorderen van welzijn en veerkracht.

Dialectische gedragstherapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een vorm van therapie die oorspronkelijk in de jaren tachtig door Dr. Marsha Linehan is ontwikkeld om personen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) te behandelen. Sindsdien is het aangepast om een reeks psychische aandoeningen te behandelen, waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen, stoornissen door middelenmisbruik en eetstoornissen.

DGT is een cognitieve gedragstherapie die het belang benadrukt van het balanceren van acceptatie en verandering. Het combineert individuele therapiesessies met groepstherapiesessies en legt de nadruk op vaardigheidstraining op vier belangrijke gebieden: mindfulness, stresstolerantie, emotieregulatie en interpersoonlijke effectiviteit.

Mindfulness helpt mensen om zich meer bewust te worden van hun gedachten en emoties en ze te leren observeren zonder oordeel. Noodtolerantievaardigheden helpen individuen intense emoties te tolereren zonder hun toevlucht te nemen tot zelfdestructief gedrag. Emotieregulatievaardigheden helpen individuen om hun emoties op een gezonde manier te identificeren en te beheersen. Interpersoonlijke effectiviteitsvaardigheden helpen individuen effectief te communiceren en gezonde relaties met anderen te onderhouden.

DBT wordt meestal geleverd in een gestructureerd, in de tijd beperkt formaat, vaak in de loop van zes maanden tot een jaar. Het is aangetoond dat het effectief is bij het verminderen van de symptomen van BPS en andere psychische aandoeningen, en het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere behandelingen, zoals medicatiebeheer en individuele psychotherapie.

Schemagerichte therapie

Schemagerichte therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die in de jaren tachtig is ontwikkeld door Dr. Jeffrey Young. Het is ontworpen om personen te behandelen met langdurige patronen van onaangepaste gedachten, gevoelens en gedragingen die voortkomen uit ervaringen in het vroege leven en jeugdtrauma’s, ook wel schema’s genoemd.

Schema’s zijn diepgewortelde patronen van overtuigingen, emoties en gedragingen die individuen ontwikkelen als reactie op ervaringen in hun vroege leven, met name die welke traumatisch of negatief zijn. Deze schema’s kunnen zelfvernietigend zijn en leiden tot een verscheidenheid aan psychische aandoeningen, waaronder depressie, angst, persoonlijkheidsstoornissen en relatieproblemen.

Schemagerichte therapie heeft tot doel deze negatieve schema’s te identificeren en aan te passen door een combinatie van cognitieve, gedrags- en experiëntiële technieken. Het omvat het identificeren en uitdagen van negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen die verband houden met onaangepaste schema’s, en deze vervangen door meer positieve, adaptieve schema’s. Het omvat ook het gebruik van rollenspellen en andere ervaringsgerichte technieken om individuen te helpen nieuwe, gezonde manieren te ontwikkelen om te reageren op situaties die hun schema’s triggeren.

Schemagerichte therapie omvat meestal wekelijkse sessies met een getrainde therapeut in de loop van enkele maanden tot een jaar. Het is aangetoond dat het effectief is bij de behandeling van een reeks psychische aandoeningen, met name persoonlijkheidsstoornissen, en het kan worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen, zoals medicatiebeheer en individuele psychotherapie.

Transference-Focused Therapy (TFT)

Transference-Focused Therapy (TFT) is een vorm van psychodynamische therapie die wordt gebruikt om personen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) te behandelen. De therapie richt zich op het helpen van cliënten om hun intense en onstabiele emoties, relatieproblemen en zelfdestructief gedrag te begrijpen en te beheersen.

TFT is gebaseerd op het idee dat personen met een borderline-stoornis vaak intense en vervormde gevoelens voor anderen ervaren, die zijn gebaseerd op vroege relaties met belangrijke zorgverleners. Deze vervormde gevoelens, bekend als overdracht, kunnen leiden tot intense reacties en conflicten in huidige relaties.

Het doel van TFT is cliënten te helpen deze overdrachtsreacties te herkennen en te begrijpen, en ze in therapie te verwerken. De therapeut moedigt de cliënt aan om hun emoties en reacties in de therapeutische relatie te onderzoeken, die vervolgens kunnen worden toegepast op andere relaties buiten de therapie.

TFT omvat meestal wekelijkse individuele therapiesessies, en kan ook groepstherapie en gezinstherapie omvatten. De therapie is doorgaans langdurig en duurt minstens een jaar of langer.

Over het algemeen is TFT bedoeld om mensen met een borderline-stoornis te helpen gezondere relaties te ontwikkelen en hun emoties en gedrag effectiever te beheersen. Onderzoek heeft aangetoond dat TFT effectief kan zijn bij het verminderen van de symptomen van BPS en het verbeteren van het algehele functioneren.