Werkgebied

Noord-Holland & Zuid-Holland

Bel mij

06-30183681

Stuur een mail

info@mfast.nl

Toestemmingsverklaring

 

Voor mijn toestemming om Mfast Coaching te volmachtigen gelden deze voorwaarden

 • Mfast Coaching heeft mij uitgelegd waarvoor het nodig is om deze gegevens te verwerken.
 • Mfast Coaching heeft mij uitgelegd wat de gevolgen zijn als ik (voor bepaalde gegevens) geen toestemming geef.
 • Ik kan mijn toestemming altijd intrekken en dat kan ik doen door een e-mail te sturen aan info@mfast.nl

 

Registratie van mijn persoonsgegevens

Mfast Coaching mag onderstaande persoonsgegevens van mij registreren:

 • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens
 • Mijn telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over mijn gezondheid
 • Informatie met betrekking tot mijn coachvraag en/of problematiek
 • Gegevens over mijn persoonlijke situatie (relatie(s), kinderen, werk)
 • Het bieden van een coachtraject op maat
 • Indien nodig contact opnemen over afspraken of het coachtraject
 • Facturatie

 

Opvragen of verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden

 • Arbodienst en / of bedrijfsarts / werkgever / UWV / gemeente / medische behandelaars overige…

Het doel van het verstrekken van deze persoonsgegevens is

 • Het verkrijgen van een zo optimaal mogelijk resultaat van het coachtraject.
 • Het bespreken en voorspoedig laten verlopen van de re-integratie.

 

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Mfast Coaching staat in de algemene voorwaarden die te vinden is op: www.mfast.nl 

 

 

Wij zijn aangesloten bij

LVSC Beroepsvereniging voor Coaches, Supervisoren en Organisatiebegeleiders

HKZ Gecertificeerd voor het  bieden van ambulante begeleiding aan personen die gediagnostiseerd zijn met PTSS.

Zelfpreventie

Denkt u aan zelfmoord? Praat met iemand van 113. Heeft u schulden? Neem contact op met schuldhulpmaatje.