Werkgebied

Randstad

E-mail ons

info@mfast.nl

Bel/app ons

06-30183681

}

Wachtlijst

2-3 weken

Mfast Coaching – Specialist in PTSS

Deze informatiepagina is bedoeld voor Wijkteams & WMO consulenten

Mfast Coaching ondersteunt de persoon die lijdt aan stress, burn-out, depressie en PTSS (post traumatische stress stoornis)

Professionele PTSS Coaching

De coaching is geen therapie behandeling, maar coaching staat voor het ontwikkelen van duurzame zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Hierbij wordt gewerkt aan herstel van structuur, bevordering van coping, opbouw van lichamelijke conditie en ondersteuning bij betekenisgeving.

Wanneer wordt de ambulante coaching ingezet?

Voorzorg

De wachtlijsten zijn enorm lang voor trauma behandeling, waardoor achteruitgang bij de cliënt en directe leefomgeving grote gevolgen kunnen hebben. De coaching zorgt ervoor dat de cliënt geholpen wordt met de verschillende levensdomeinen die verstoord kunnen zijn zoals: Financiën, Sociaal functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk functioneren, Praktisch functioneren, Dagbesteding, Wonen, Werk en werkdoelen op maat. Door deze domeinen in balans te brengen zullen de meeste cliënten eerder grip op hun leven krijgen. De cliënt kan zich voor de volle 100% richten op de behandeling.

Tijdens behandeling

Tijdens de therapie behandeling komt er veel op de cliënt af. De therapie behandeling is vaak 1x per week tot 1x per 2 weken. In de overige dagen loopt de cliënt vast met overige problematiek waar therapie behandeling geen grip op heeft in het dagelijks leven denk bijvoorbeeld aan: Financiën, Sociaal functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk functioneren, Praktisch functioneren, Dagbesteding, Wonen, Werk. Behandelaren en cliënt kunnen hierdoor effectief werken aan de behandeling. Mfast Coaching heeft contact met de behandelaar om zo effectief mogelijk met de cliënt en directe omgeving tot het gewenste resultaat te komen.

Nazorg PTSS

Na de (trauma)behandeling kan de cliënt moeite hebben met: Financiën, Sociaal functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk functioneren, Praktisch functioneren, Dagbesteding, Wonen, Werk. Ondanks dat de scherpe randen van het trauma behandeld zijn is de draad van het dagelijks leven oppakken lastig. Aandachtspunten op het gebied van: Financiën, Sociaal functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk functioneren, Praktisch functioneren, Dagbesteding, Wonen, Werk en Persoonlijke leerdoelen moeten hersteld worden om terugval te voorkomen.

Gelden van PGB/ZIN trajecten worden niet ingezet voor (trauma)behandeling

Cliënten die zich aanmelden of doorverwezen worden naar Mfast Coaching hebben klachten of symptomen van PTSS. Mfast Coaching heeft een Maatschap met een behandelpraktijk, waardoor er intensief contact is met de behandelaar indien nodig. De combinatie van coaching en traumabehandeling zal de client helpen zo snel mogelijk de regie van zijn leven terug te vinden.

Wij zijn aangesloten bij

LVSC Beroepsvereniging voor Coaches, Supervisoren en Organisatiebegeleiders

HKZ Gecertificeerd voor het  bieden van ambulante begeleiding aan personen die gediagnostiseerd zijn met PTSS.

Zelfpreventie

Denkt u aan zelfmoord? Praat met iemand van 113. Heeft u schulden? Neem contact op met schuldhulpmaatje.